Home

SeniorWeb Heerenveen stopt per 1 januari 2019

De Stichting SeniorWeb Heerenveen heeft zich ten doel gesteld om senioren
te bekwamen
in de beginselen van het computergebruik. 
De gehele organisatie wordt gerund door onbezoldigde vrijwilligers die
de doelstellingen
van de stichting ondersteunen.
De belangrijkste kostenposten voor de stichting zijn de huur van de lesruimte
alsmede
aanschaf en onderhoud van apparatuur.

De laatste jaren zien we het aantal cursisten zodanig afnemen dat het bestuur
heeft besloten
dat het financieel onverantwoord is om nog door te gaan.

Op 14 september is onze laatste inloopmiddag van 13.30 -16.00 uur
Heida Zathe, (OTS InterStudie)
Rotstergaastweg 33, Heerenveen

 

 Comments are closed.